Column

Banken 2:

Banken verplichten hun zakelijke hypotheeknemers om 3-jaarlijks het onroerend goed, door een door de bank voorgeschreven makelaar, te laten taxeren. Begrijpelijk in de crisisjaren maar absurd in deze tijden van economische groei. In die afgelopen jaren hebben banken ons namelijk verplicht om maximaal af te lossen en panden zijn inmiddels weer flink in waarde gestegen. Je zou mogen verwachten dat deze twee, elkaar versterkende positieve krachten, onze banken tot een milder taxatiebeleid zouden brengen. U raadt het al: niets van dat alles.

Toch een lichtpuntje: Ik discussieerde onlangs met SNS (met goede argumenten overigens) over deze absurde verplichte 3-jaarlijkse taxatie. De bank schreef me nadien: “Wij zijn bereid om éénmalig de kosten van de hertaxatie voor onze rekening te nemen”.

Artikel Elsevier (ingekort)
BANK WEER WINSTMACHINE
De drie Nederlandse grootbanken maakten samen 10 miljard euro winst in 2017 Bijna tien jaar nadat zij de kredietcrisis veroorzaakten, zijn voor bankiers de gouden tijden terug van weggeweest. Wanneer merken de klanten iets van de nieuwe weelde in bankenland? Veel geld wordt door banken nog altijd verdiend door een simpel trucje: klanten brengen spaargeld naar de bank en krijgen daar rente voor. Banken lenen dat geld vervolgens voor een hogere rente uit aan diezelfde klanten (in de vorm van hypotheken, of aan ondernemers). Rabobank bijvoorbeeld heeft 193 miljard euro aan hypotheken uitstaan en klanten hebben er 142 miljard euro spaargeld gestald. Volgens de Nederlandse Bank bedraagt de gemiddelde hypotheekrente 3,3 %, waarmee Rabo dus grofweg zo’n 6,4 miljard euro aan rente binnenkrijgt. Bij een spaarrente van 0,05 procent kost het spaargeld de bank slechts 71 miljoen euro. Als de winsten stijgen kan dan ook de spaarrente weer omhoog?

Voorlopig gebeurt er nog niks met de spaarrente. Een gemiste kans denk ik. Onze banken zouden met deze positieve daad kun gebutste reputatie kunnen oppoetsen.

Lichtpuntje: Terwijl sommige banken de risico-opslag jarenlang laten doorlopen, ondanks dat het risico is afgenomen door tussentijdse afl ossingen en de waardestijging van het onroerend goed, verlagen een groeiend aantal banken de risico-opslag of laten deze vervallen. Verschillende grote banken doen nog niet mee maar beraden zich op dit moment. SNS deed dit, uit eigen beweging, al drie keer eerder bij mij. Er is hoop, wordt vervolgd!

Emil Scheerder, drankengroothandelaar, muzikant, zorgondernemer, mede-initiator van diverse maatschappelijke ondernemingen (First Class, de Onthaasting, F.A.C.A. et cetera), commissaris en bestuurder van diverse culturele instellingen.