Column

Initiatief nemen

De zomer is een wonderlijke tijd. We stappen enkele weken uit ons vertrouwde, dagelijks patroon en zoeken een andere bezigheid, vaak iets simpels, ergens in de verte. Of misschien wel dicht bij huis, maar in elk geval een situatie waarin werk even op het tweede plan komt en ontspannen en genieten voorop staat.

Tijdens het loslaten van de vaste structuur komt er ruimte vrij voor nieuwe inzichten en vergezichten. Daar hoef je niets voor te doen, dat gaat vanzelf. Je snapt ineens waar de schoen wringt, of welk idee je uit moet werken. Tip: vergeet niet te oogsten! Noteer je gedachten en zet die volgende stap!

Een nieuw seizoen is gestart. Ook in Flint zijn we begonnen met de eerste van in totaal 185 voorstellingen. Ik word zelf bij elke voorstelling weer geïnspireerd door een moment of een detail waardoor ik bevestigd word in een gedachte of aanleiding vind voor een vraag, een overdenking…

‘Een nieuw seizoen betekent nieuwe uitdagingen’

Een nieuw seizoen betekent nieuwe uitdagingen, nieuwe kansen, nieuwe energie. En dit keer ook met een nieuw college van burgemeester en wethouders in Amersfoort. ‘Samen aan de slag voor duurzame groei.’ Dat is de titel van het coalitieakkoord 2018- 2022 van het nieuwe college van Tyas Bijlholt van D66, Maarten Flikkema van de VVD, Simone Kennedy-Doornbos van de ChristenUnie en Astrid Janssen van GroenLinks. Het voorwoord van het akkoord start als volgt: ‘De coalitie gaat de komende vier jaar samenwerken met de voltallige raad, met de stad en de regio. Dichtbij elkaar en steeds in gesprek over wat nodig is voor een economisch-vitale, veilige en zorgzame stad. De coalitie kiest voor een transparante bestuursstijl met ruimte voor constructieve samenwerking in de raad en met de stad.’ En eindigt met: ‘Het college wacht nu de taak om de hoofdlijnen uit dit akkoord uit te werken. De coalitie verwacht een visierijke, maar ook praktische uitwerking van de punten die worden genoemd, en dat steeds wordt aangegeven hoe de raad en stad worden betrokken.’ Een mooi streven dat als muziek in de oren klinkt. Laten wij vooral ook zelf initiatief nemen op basis van deze uitnodiging. Doen! Het nieuwe college geeft aan er voor open te staan. Dus deel die in de zomer verkregen nieuwe inzichten en vergezichten met collegaondernemers en daag het college uit samen met u tot nieuwe inzichten en vergezichten te komen. Een goed seizoen gewenst en ik ontvang u graag in Flint voor een inspirerende voorstelling.

Harold Warmelink, Directeur Flint