Column

Duurzaam ondernemen

In het afgelopen jaar zijn er thema’s welke zich mogen verheugen in een toenemende aandacht. Het meest bekende gespreksonderwerp is wel dat we van het gas af moeten. We moeten af van het gebruik van fossiele brandstoffen en overschakelen naar een meer duurzame manier om energie op te wekken. De zon en de wind zijn mooie alternatieven. Maar ook het gebruiken van de warmte in onze aarde met ultra diepe geothermie is een zeer geschikt alternatief. Zo wordt de gehele bebouwde omgeving in München al voorzien van elektriciteit die afkomstig is van 5 geothermische centrales. En in die regio worden er nog meer centrales gebouwd. Regionaal, in Amersfoort, is er een mooi initiatief van Warmtebedrijf Amersfoort. Deze biomassacentrale levert warmte voor onder andere De Nieuwe Stad. De verbranding van snoeiafval vindt plaats met inachtneming van strenge eisen op het gebied van het milieu. Ik heb de dure roetfilter van nabij mogen aanschouwen. Recent werd bekendgemaakt dat Heilijgers er voor heeft gekozen om het mooie nieuwproject Eemerald bij de Eemhaven te koppelen aan de warmtecentrale. Mooi dat een dergelijk toonaangevend bedrijf als Heilijgers deze nieuwe technieken omarmt.

Circulair ondernemen is er ook één. Het wordt vaak gememoreerd: grondstoffen worden steeds schaarser én duurder. Het gaat in toenemende mate om hergebruik van materialen en dus dat we grondstoffen onttrekken aan ons afval. Afvalverbrandingsovens zijn de crematoria van grondstoffen. We moeten forse CO2-footprints en zinloze bergen afval voorkomen. En gaan van lineair naar circulair denken. En dat is lastig. Het probleem is niet het accepteren van nieuwe ideeën maar juist het vergeten van oude gewoontes. Circulair ondernemen is een thema waar steeds meer bedrijven actief mee zijn. Of beter gezegd: mee willen zijn want het blijft lastig. Het is zoeken naar nieuwe verdienmodellen in een nieuwe toekomst. Op politiek niveau zijn er zelfs al doelstellingen verwoord. En die zijn erg ambitieus. Halverwege deze eeuw moet ons land volledig circulair zijn. Voor onze productie en consumptie maken we alleen nog op duurzame wijze gebruik van grondstoffen en zijn de afvalbergen minder. Het zou economische groei én banen op moeten leveren.

Energietransitie en circulair ondernemen zijn wat mij betreft de twee begrippen die we ook in 2019 terug zullen zien komen. Feit is dat het gas opraakt en nieuwe vormen van energieopwekking noodzakelijk zijn. En circulair ondernemen lijkt iets waar ondernemers niet aan kunnen ontkomen. Niet alleen omdat grondstoffen schaarser en duurder worden maar ook omdat de consument steeds meer een duurzame houding en zienswijze eist.

Arie Lengkeek, Rabobank Amersfoort Eemland