Column

Duurzaamheid in Amersfoort

‘We wonen in een prachtige stad en willen deze op een verantwoorde manier doorgeven aan de volgende generatie. Een bloeiende economie heeft pas waarde als we wonen in een gezonde omgeving: we willen frisse lucht kunnen ademen in een groene stad en het klimaat zo min mogelijk belasten. Daarom nemen we onze verantwoordelijkheid en stropen de mouwen op om onze samenleving Duurzamer te maken.’

Bij het lezen van bovenstaande tekst schieten de tranen in mijn ogen. Wat een geweldige ambitie van onze Amersfoortse politieke partijen die zich verenigd hebben in de huidige coalitie. De coalitiepartijen ChristenUnie, D66, Groen Links en VVD hebben elkaar gevonden in een gezamenlijke ambitie om onze mooie stad tot ongekende hoogte te gaan brengen waarbij duurzaamheid het nieuwe toverwoord is geworden. Duurzaamheid is op dit moment sexy en scoort bij de kiezer. Tevens heeft duurzaamheid het grote voordeel dat je een prachtig verhaal kan houden over je resultaten terwijl de werkelijkheid er compleet anders uitziet.

Vanuit mijn positie als ondernemer die duurzaamheid werkelijk hoog in het vaandel heeft staan in combinatie met mijn titel als Duurzaamheidsambassadeur van de gemeente Amersfoort, kom ik tot de conclusie dat er veel ondernemers in Amersfoort fantastisch bezig zijn met duurzaamheid. Zij ontwikkelen realistische plannen, brainstormen met gelijkgestemde collega-ondernemers en weten hun plannen om te zetten tot meetbare resultaten. Hulde aan iedereen die hier een steentje aan bijdraagt.

Over de rol van de gemeente Amersfoort kan ik kort en helder zijn: Zij snappen er geen snars van. Ik zal u een paar voorbeelden geven. In de krant (AD, editie Amersfoort) van 25 januari van dit jaar vertelt de toenmalig wethouder Stegeman (D66) dat de stad het niet gaat halen om in 2030 CO2-neutraal te zijn. Hij zegt letterlijk: ‘We moeten gewoon concluderen dat het praktisch niet meer mogelijk is om die ambitie anno 2018 nog te halen. Zelfs als wij alle geschikte daken voorzien van zonnepanelen en alle stukken land die we daar voor hebben aangewezen zonnevelden maken, dan nog komen wij tot een kwart van de totale energiebehoefte in de stad.’ Helaas heeft geheugenverlies er toe geleid dat de grootste partij van de huidige coalitie in vijf maanden tijd vergeten is hoe de situatie werkelijk is. Als burger van Amersfoort wordt ons een voorspelling gedaan waarvan bekend is dat dit volstrekt onjuist is.

Duurzaamheid is het toverwoord in het coalitieakkoord. Wist u dat de duurzaamheidsambassadeurs van de gemeente Amersfoort nog steeds geen gesprek hebben gehad met wethouder Duurzaamheid Astrid Jansen? Volgens mij zegt dit genoeg over de ambitie.

Soms bekruipt mij wel eens het gevoel dat er hogere machten aan de touwtjes trekken die een eigen agenda en een eigen belang hebben.

Wim Pot, Pot Verhuizingen/Logistiek