Nieuws

Matchpoint en Rabobank Amersfoort Eemland trekken samen op

Afgelopen week heeft Rabobank Amersfoort Eemland haar ‘founderschap’ van Matchpoint  officieel voor drie jaar afgesloten. De bereidheid tot commitment is groot bij beide partijen en zij kijken uit naar een succesvolle samenwerking waarbinnen nieuwe, innovatieve projecten zullen worden gerealiseerd.

Matchpoint Zinvol zaken doen zet zich in voor maatschappelijke thema’s in Amersfoort en omgeving. In samenwerking met haar brede netwerk van bedrijven, onderwijsinstellingen en het maatschappelijk veld worden verschillende projecten hiervoor opgezet. Met het project Keibewust033 wil Matchpoint de Amersfoortse samenleving inspireren en aanspreken op het verantwoord gebruiken van voedsel en het terugbrengen van verspilling.

Rabobank adopteert dit maatschappelijke project en sluit daarmee heel mooi aan bij haar coöperatief gedachtengoed Growing a better world together Directeur Stichting Matchpoint Carin Kampman geeft aan: ‘Rabobank Amersfoort Eemland is een betrokken partij waar we al vaker mee hebben samengewerkt, maar wij zijn nu ontzettend blij met de bank als een van de partners en ik kijk uit naar onze samenwerking.’

Naast initiatieven vanuit Keibewust033 zullen Rabobank en Matchpoint ook de samenwerking intensiveren om jongeren verder te helpen in hun ontwikkeling.
Binnen de werkgroep Onderwijs & Arbeidsmarkt van Matchpoint zal Rabobank haar kennis en middelen inzetten om een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van jongeren. Zo krijgen jongeren tijdens de Week van het Ondernemen een blik in de ‘keuken van een ondernemer en krijgen zij extra handvatten voor hun vervolg keuzes voor studie of werk.

Rabobank en Matchpoint zien de samenwerking als een mooie manier om elkaar te versterken. ‘Beide organisaties ondersteunen verschillende doelstellingen, maar we trekken waar mogelijk samen op, onder meer bij het bereiken van jongeren. Een mooi voorbeeld hiervan afgelopen seizoen was de deelname van Rabobank Amersfoort Eemland aan de Sport Matchbeurs in Amersfoort.’, aldus directievoorzitter Rabobank Amersfoort Eemland Denise Notenboom.